צילום פנורמי דיגיטלי

צילום פנורמי הוא צילום רנטגן שבו מתקבל מצב כללי של הלסתות ופרקי הלסת.
צילום זה משמש את רופאי השיניים בעיקר:
1. לבדיקת שיניים קבועות שלא בקעו
2. מיקום שיניים כלואות לצורך עקירה
3. מצב ומיקום כל השיניים בפה לרבות שיניים שעדיין לא בקעו
לצורך יישור השיניים
4. לצורך שתלים (או בניית תותבות)

 

כתבות בקשר לצילום פנורמי